Tymczasowe wstrzymanie przyjmowania części wniosków konsularnych

2020-03-19 14:35:51
Decyzja o wstrzymaniu na terenie Ukrainy przyjmowania niektórych wniosków konsularnych od 16 marca 2020 roku do odwołania.
W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski i Ukrainy oraz ścisłymi zaleceniami, co do stosowania środków zapobiegawczych podczas epidemii koronawirusa, informujemy, iż od 16 marca 2020 roku podjęto decyzję o wstrzymaniu na terenie Ukrainy przyjmowania niektórych wniosków konsularnych od 16 marca 2020 roku do odwołania.


W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie Polski i Ukrainy oraz ścisłymi zaleceniami, co do stosowania środków zapobiegawczych podczas epidemii koronawirusa, informujemy, iż od 16 marca 2020 roku podjęto decyzję o:
1) Tymczasowym wstrzymaniu przyjmowania petentów na terenie wszystkich polskich urzędów konsularnych na Ukrainie;
2) Tymczasowym wstrzymaniu przyjmowania wniosków wizowych we wszystkich polskich konsulatach oraz w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) na Ukrainie;
3) Tymczasowym wstrzymaniu przyjmowania wniosków o Kartę Polaka, włączając w to rozmowy z konsulem;
4) Tymczasowym wstrzymaniu wydawania Kart Polaka.

W sytuacjach nagłych, członkowie rodzin obywateli RP, mogą złożyć wnioski wizowe w Konsulatach Generalnych oraz w Wydziale Konsularnym i Polonii Ambasady RP w Kijowie (WKP), po telefonicznym umówieniu wizyty.
W PPWW, KG i WKP można odebrać paszporty, który zostały złożone przed 16 marca br.